PRODUCTIE EN VERDELING FINANCIERING

Vanaf het begin van de productie is er samenwerking geweest over de projecten in Rwanda. eSeLeR heeft in de beginperiode in belangrijke mate gezorgd  voor de financiering.

Die verkregen werd in voorlichting tijdens  bijeenkomsten met familie en vrienden.

Toen echter in de loop der jaren

er steeds meer en vaak ook grotere projecten kwamen in Rwanda kon eSeLeR de financiering niet langer alleen aan en werd besloten:

VOORTAAN ZOU eSeLeR ZELF VOORAL PROJECTEN VOOR DE JEUGD STEUNEN. 

Toen die jeugd door acties in 2019 zeer nadrukkelijk gewezen  was op het belang van het lezen riep dat echter wel de vraag op wat er aan lectuur voor hen geschikt en beschikbaar was. Geschikte lectuur was in elk geval de stripversie van het boek "Nyereka inzira" (zie daar over de paragraaf: "Boek: wijs ons de weg).Dat boek was echter te duur voor verspreiding op grote schaal onder de jeugd. Daar moest dus een oplossing voor gevonden worden. 

 Dat betrof toen allereerst de tekst van het bestaande boek "Nyereka inzira" per hoofdstuk uit te geven op folders die over het hele land verspreid zullen worden via leescentra ter inzage en voor aanschaf.

 

buiten De kant van zo'n folder
De binnenkant van die folder

2. Het volgende project betreft het maken van een kleine leesruimte met simpel "meubilair" in Kigali naast het kantoor van RELO . Leerlingen uit de 5 omringende scholen in Kigali  kunnen daar ten alle tijden binnen lopen en gaan zitten lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen in de leesruimte

De kostenvan deze projecten zouden volgens berekening      €9.500,00 gaan bedragen en aan eSeLeR werd gevraagd die te willen verstrekken.

Dat is in 2020 gedaan (zie paragraaf "boekhouding"                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen 18.11.2019 08:42

Fantastisch initiatief.

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.