STRIPBOEK VERSIE VAN HET BOEK "NYEREKA INZIRA"

 

 

WAAROM EEN STRIPBOEK-VERSIE

VAN HET BOEK

"NYEREKA INZIRA"?

De keuze voor de stripboek versie berust op de verwachting, dat kinderen op nog jongere leeftijd al zullen gaan lezen, omdat het gemakkelijker en aantrekkelijker voor hen is.

 

De keuze van het boek Nyereka Inzira berust op het feit, dat dit boek -hoewel geschreven voor jongeren- een grote reputatie heeft bij een breed publiek en beschouwd wordt -zeker in christelijke kring - als een goede gids op sociaal en ethisch terrein. 

Voor informatie over dit boek zie in lijst: Inhoudsopgave:

BOEK: NYEREKA INZIRA.

DE REALISERING VAN DIT PROJECT:

Na een oproep hebben vier deskundigen  zich gemeld en is de opdracht aan de winnaar gegund. Inmiddels is het boek in een oplage van 500 gedrukt.

Aan eSeLeR is gevraagd of het mogelijk is een bijdrage te leveren aan de kosten. Dat is inderdaad gebeurd.

 

 

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.