KRACHTENBUNDELING IN GROTE MEREN REGIO

VAN 5 TOT 9 DECEMBER IS IN KIGALI EEN REGIONALE BIJEENKOMST GEHOUDEN VAN 40 GESELECTEERDE JONGEREN UIT KENYA (6), UGANDA (4), TANZANIA (6), BURUNDI (6), DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO (6) EN RWANDA (12 -PRIJSWINNAARS)

BELANGRIJKE AGENDAPUNTEN:

1. OORZAKEN VAN DE ONDERONTWIKKELING VAN AFRIKA.

a. DE SLAVERNIJ: Vier eeuwen lang  (1440-1870) bestond de enige belangstelling in de "Westerse wereld" voor Afrika in het verhandelen van de bewoners van wie er ongeveer 1 miljoen zijn verhandeld.

b. KOLONISERING van de Afrikaanse landen: Op de conferentie van Berlijn (1884-1885) hebben 15 Europese landen samen met de VS de Afrikaanse landen onderling verdeeld. Zo kregen van de 40 Afrikaanse landen 36 een Europees bestuur na het trekken van willekeurige lijnen op de geografische kaart van Afrika. Dat heeft hiet geleid tot ontwikkeling van die Afrikaanse landen, maar veeleer tot beroving van aldaar aanwezige rijkdommen.: goud, koper, rubber, ivoor en cacao.

c. De enkelingen, die er in slaagden onderwijs te ontvangen in Westerse landen keerden meestal niet terug in Afrika. 

d. Diegenen, die dat wel deden kwamen vaak in de  gevangenis terecht, omdat zij op kwamen voor de onafhankelijkheid van hun land.

2. DE ONTWIKKELING VAN AFRIKA.

a. Geschreven lectuur heeft een beslissende rol gespeeld in het bevrijdingsproces in de 19e en 20e eeuw door de verspreiding van opbouwende ideeën voor de zwarte bevolking.

b. Over de ontwikkeling van welvaart in Afrikaanse landen zal  veel nagedacht en veel gepubliceerd moeten worden. Financiële steun daar aan moet dus wel beschouwd worden als een terechte terugbetaling aan de Afrikaanse landen.  

 

 

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.