ORGANISATIE IVAN HET WERK IN RWANDA.

 

In Rwanda zijn er al vanaf 1963 verschillende activiteiten op lectuurgebied geweest, zie hierover de paragraaf "VOORGESCHIEDENIS".

HET WERK WORDT THANS GEORGANISEERD DOOR DE VERENIGING RELO

(RWANDESE Uitgave lectuur)

met als bestuur (van links naar rechts)

Voorzitter: dr. Viateur Ndikumana;

Vice voorzitters:

ds. Désiré Rutaganda,

dr. Tharcisse Gatwa.

Het website-adres van RELO:

www.relorwanda.org

 

Uitgangspunt van CEL: zonder winstbejag  vanuit een christelijke levensovertuiging mensen opleiden in  het geven van goede en duidelijke voorlichting via lectuur of moderne communicatie middelen aan een breed publiek. Dat betrof informatie over sociale, economische, culturele, politieke en religieuze onderwerpen.

Toegerust met die kennis zou dan kunnen worden bijgedragen aan de verbetering van de geestelijke en maatschappelijke  levensomstandigheden van heel de samenleving. 

CELwerd opgericht door verschillende belangrijke organisaties, die betrokken waren bij het welzijn van mensen. Dat betreft het Protestant Institute of Arts en Social Sciences (PIASS) [de voormalige protestants theologische faculteit], Centre de Formation et de Documentation (CFD) en een aantal kerken of aan kerken verbonden organisaties. 

  Bij het verkrijgen van wettelijke erkenning is de naam geworden:RELO 

 CEL heeft in de jaren 2013-2016 het volgende 3-jaren plan gerealiseerd:

1. De inrichting van een kantoor in een faculteitsgebouw.

2. een secretaris met een hoge opleiding in de journalistiek en ICT aangesteld in een 50% functie. 

3. zich bekend gemaakt via een publiciteits campagne.

4. commissies ingesteld van deskundigen op diverse terreinen van lectuuruitgave.

5. op 3 conferenties verspreid over het land uitgelegd het grote belang van lezen en schrijven.

 6 het programma gestart van de 2e.druk van het boek "Nyereka inzira" (oplage van 2000). zie paragraaf over dit boek.

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.