BOEKHOUDING ESELER

BOEKHOUDING ESELER 2020

INKOMSTEN
saldo 1-1-2020: .......................€      659,65        
ontvangen giften.............. .......€  9.995,10
TOTAAL....................................€10.654,75

  UITGAVEN   
giften ............................. .. .....€ 10.000,00
bankkosten..............................€     384,47        saldo.......................................€      270,28
TOTAAL................................... €10.654,75

IN 2021 KON EEN BEDRAG VAN
€10.000,OO 
WORDEN OVERGEMAAKT
na moeizame inzameling vanwege de corona.


Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.