STUDIE-BIJEENKOMSTEN EN PRIJSUITREIKINGEN

VOORLICHTING: In 20 scholen van voortgezet onderwijs zijn alle leerlingen samen gekomen om te luisteren naar de uitleg door een van de bestuurders  van CEL over het project "strijd tegen de armoede". Daarna volgde hierover een uitgebreide gedachtenwisseling.

SCHRIJFWEDSTRIJD:

Vervolgens werd een schrijfwedstrijd aangekondigd over -naar keuze- één van 5 thema's die verband houden met het onderwerp "strijd tegen de armoede". Ook werd duidelijk aangegeven hoe het onderwerp gepresenteerd moest worden.

DE DEELNAME: Uiteindelijk hebben -door allerlei problemen- slechts van 13 scholen leerlingen aan de wedstrijd deelgenomen. Per school konden er 3 prijswinnaars zijn, zodat uiteindelijk 39 inzenders een prijs hebben gewonnen bestaande uit boeken en apparatuur zoals bijvoorbeeld een lap-top.

 

BIJEENKOMSTEN

Informatie bijeenkomst
Informatie bijeenkomst
Informatie bijeenkomst

PRIJSUITREIKINGEN.

PRIJSWINNAARS.

PRIJSWINNAARS OP DE FOTO MET DE VOORZITTER.

SCRIPTIES.

LEIDERS BIJ DE UITVOERING VAN HET PROJECT.

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.