VOORMALIGE LECTUUR PROJECTEN

In het verleden was ook al wel geprobeerd lectuur te produceren en wel door de hierna te vermelden organisaties:

1964 CELTAR: Centre Évangélique de Littérature et de Techniques Audio-visuelles.

een OECUMENISCH LECTUURCENTRUM

1991 ASPROLIT:

ASsociation pour la PROmotion de LITtérature.

een VERENIGING VAN PARTICULIEREN

Over deze beide organisaties volgt hier nu enige informatie.

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.