ASPROLIT : ORGANISATIE

Pauze tijdens een ledenvergadering

Ledenvergadering.
Om samen te komen voor een vergadering in Kigali moesten leden vaak van ver komen. Die moeite was het hen wel waard overtuigd als ze waren van het grote belang van goede voorlichtende lectuur.

Werkbespreking:
Er vond ook regelmatig een werkbespreking plaats, waarin ieder een eigen inbreng had.

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.