STRUCTUUR VAN HET BOEK

DE OPBOUWVAN HET BOEK
-
Voor de kinderen van 6 tot 9 jaar
zijn er: 
heel herkenbare verhalen 
uit hun dagelijks leven.
 -Voor de kinderen van 10 tot 13 jaar zijn er:
bijbelse verhalen, die illustreren
hoe beslissend het werd gevonden zich door die
"10 wijze woorden"
de weg te laten wijzen.

  (Er worden dus rond elk van die "10 wijze woorden" telkens twee verhalen verteld).

Elk hoofdstuk wordt besloten met een LIED en een GEBED,
waarin de intentie van die verhalen heel kort wordt samengevat.
ZÓ KAN HET LIED HEEL GOED HELPEN HET VERTELDE TE ONTHOUDEN.
Een afbeelding van de kaft van het boek en een van de doos met CD.

Wat het boek niet wil zijn:

Het boek wil beslist niet een soort tomtom zijn, die het overbodig maakt voor de kinderen om zelf na te denken en eigen keuzes te maken.

 

Wat het boek wel wil zijn:

Het boek probeert juist kinderen aan het denken te zetten om weloverwogen de beste weg te kiezen naar een leven, waarin zij zich laten leiden door regels voor een vreedzame omgang met elkaar. 

 

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.