HOE DE WENS WERD GEBOREN.

Het ontstaan van een WENS
Het was in december 1987 dat 2 vrienden, Ezéchias Gatwaza en Jaap van der Neut, die in de jaren zestig nauw samen- gewerkt  hadden in de oprichting en de beginperiode van het  lectuurcentrum CELTAR (zie daar) elkaar terugzagen in Kigali.

In het souterrain werkten zij beiden.

De vreugde van het weerzien werd voor hen overschaduwd door de trieste constatering, dat sinds de teloorgang van CELTAR  hun grote passie
de LECTUURVOORZIENING
een braak liggend terrein
was,
ondanks het feit, dat daaraan onverminderd zeer grote behoefte bestond voor de ontwikkeling van het land.
.

HUN CONCLUSIE:
"Dit mag zo niet blijven.
Er moet iets ondernomen worden om via voorlichtende lectuur mensen te helpen aan gereedschap voor het bouwen van een nieuwe toekomst."

WAT TE DOEN? 
Gatwaza stelde voor op zoek te gaan naar medestanders her en der in het land. Dat is gebleken een zeer tijdrovende bezigheid te zijn in een land als Rwanda. Hij heeft zich daarvoor echter met grote volharding  en veel geduld ingezet. Met als resultaat een

SAMENKOMST
 
 op 8 mei 1989
in Kigali.


Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.