VERZOEK OM "EERSTE HULP'.

ZOEKTOCHT NAAR HULP.
Toen bij de voortgang van het werk bleek, dat men om alles goed te kunnen doen toch over onvoldoende (vooral financiële) middelen kon beschikken besloot men toch hulp te zoeken bij internationale instellingen betrokken bij lectuurvoorziening. Daarbij deed men de merkwaardige ontdekking, dat deze organisaties geen contacten wilden aangaan met organisaties ontstaan door particulier initiatief(!). 
Dat betekende dat men op zoek moest gaan naar andere mogelijkheden.

Een uitnodiging om daarvoor naar Nederland te komen was dan ook zeer welkom.
In september 1992 kwam Gatwaza voor dat doel naar Nederland. Daar had hij nuttige ontmoetingen met diverse instanties met als
DIRECTE RESULTATEN:
1. een gift van f. 15.000
      -bedoeld als beginkapitaal -
      gegeven door de Stichting Rotterdam.

2. De oprichting van de
    Stichting eSeLeR in Nederland

      ( S teun Lectuurpromotie in Rwanda)
     voor steun op technische gebied en bij
     het zoeken naar financiële hulp.
      De voorzitter van eSeLeR zal in volle rechten lid zijn van ASPROLIT.   

Gatwaza in gesprek tijdens een van zijn ontmoetingen.

DANKWOORD VAN GATWAZA.
Met dank voor alle ontvangen steun en adviezen voor ons project keer ik naar Rwanda terug in de hoop, dat u doordrongen bent van de betekenis van ons devies:
"help ons uit onze onwetendheid,
dan redden we ons zelf wel
uit onze armoede".

Door uw deelname aan ons project draagt u bij aan de verbetering van de miserabele toestand, waarin ons volk verkeert.

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.