EEN INTIATIEF VAN PRIVÉ PERSONEN

DE SAMENKOMST
OP 8 MEI 1989 TE kIGALI

De aanwezigen waren:
34 mannen en vrouwen,die allen:

   -
lid waren van één van de in die tijd
        bestaande protestantse kerken in Rwanda.

   -
een vervolgopleiding op verschillende  
       niveaus hadden gevolgd;
  
- werkzaam waren in zeer uiteenlopende beroepen.       
   
- overtuigd waren van de dringende    
       behoefte in hun land aan informatieve lectuur in hun            eigen taal.    
      


Deze uit heel het land afkomstige sympathisanten constateerden unaniem en uit volle overtuiging:
     een lectuurproject is zeer  
     gewenst en realiseerbaar.
Dit werd het startsein voor verdere actie resulterend in de oprichting van"ASPROLIT"als vereniging, welke voor 100% door Rwandezen zou moeten worden gerund en gefinancierd en waarvoor erkenning door de regering zou worden gevraagd.
(deze is inderdaad verkregen)

   EEN MOEDIGE DAAD.

Nieuwe reacties

18.11 | 08:42

Fantastisch initiatief.